085 - 401 95 52

9.4Trefwoordenlijst rechtsbijstandverzekering

Andere deskundige;

Een andere deskundige (expert) is bijvoorbeeld een advocaat, arts of arbeidsdeskundige. Zo beoordeelt en adviseert een arts over het letsel van een slacht- offer. Een arbeidsdeskundige kijkt onder andere naar de gevolgen van het letsel als iemand door een on- geluk niet of nog maar gedeeltelijk kan werken. Raadpleeg uw rechtsbijstandsverzekeraar voor de spelregels bij het inschakelen van een advocaat.

Eigen risico;

U spreekt met uw verzekeraar af dat u een bepaald bedrag van de gemaakte kosten van rechtsbijstand zelf betaalt. Dat is uw eigen risico.

Franchise;

Sommige verzekeraars nemen een zaak pas in behandeling als het financiële belang dat u bij de kwestie heeft boven een bepaald bedrag ligt.

Gedragscode Behandeling Letselschade;

In de Gedragscode Behandeling Letselschade staat precies hoe een verzekeraar bij letselschade moet handelen. Een van de belangrijkste onderdelen is de tijd die de afhandeling mag duren. Maar ook de manier waarop de verzekeraar de verschillende partijen betrokken houdt in het proces. De gedragscode is een belangrijke regel. De rechtsbijstandsverzekeraar en de aansprakelijkheidsverzekeraar moet zich hieraan houden. Kijk voor meer informatie over de gedragscode op www.letselcode.nl.

Geschillenregeling;

U kunt het niet eens zijn met uw rechtsbijstandsverzekeraar over de manier waarop hij uw juridische probleem behandelt. U komt hier met elkaar niet uit. Dan kunt u de geschillenregeling gebruiken. De rechtsbijstandsverzekeraar nodigt u dan uit uw zaak voor te leggen aan een externe deskundige. Hij geeft een second opinion. In de polisvoorwaarden leest u hoe dit werkt.

Gesubsidieerde rechtsbijstand;

Wie rechtsbijstand nodig heeft maar deze niet kan betalen, heeft soms recht op financiële hulp. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. De gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand. Afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen, betaalt u wel een eigen bijdrage. Daarnaast is het mogelijk dat u bijkomende kosten moet betalen, zoals de kosten van een deskundige of de door de rechter toegewezen proceskosten. Zie voor meer informatie www.rvr.org.

Juridische problemen

Juridische problemen kunnen op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld op uw werk omdat u wordt ontslagen. Of omdat u problemen met uw buren heeft. Uw rechtsbijstandverzekeraar kan u dan helpen ‘uw recht’ te halen.

Medewerkers

Deskundige medewerkers leveren de juridische bijstand. Dit zijn juristen of juridisch medewerkers, en soms advocaten.

Mediation of arbitrage

Met een rechtsbijstandverzekering verzekert u zich voor deskundige hulp bij uw juridische probleem. Maar het voorleggen van uw probleem aan een rechter is niet altijd de oplossing. Soms kan het beter zijn om een mediator in te schakelen. Of voor arbitrage te kiezen. Dit zijn methoden om problemen te regelen buiten de rechtbank. Het is een alternatieve manier om problemen op te lossen. Dit kan er vaak voor zorgen dat problemen niet uit de hand lopen. De deskundige medewerkers van de rechtsbijstandverzekeraar adviseren u hierover graag. De kosten van arbitrage en mediation vergoedt de rechtsbijstandverzekeraar meestal. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden.

Overgedragen rechtshulp

Sommige rechtsbijstandverzekeraars hebben zelf juridische specialisten in dienst. Maar er zijn ook verzekeraars die het verlenen van de rechtshulp hebben overgedragen aan een andere organisatie. Deze organisatie werkt onafhankelijk van de verzekeraar. Dit leest u in uw polisvoorwaarden.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

  • de premie;
  • eigen risico’s;
  • de verzekerde risico’s;
  • de uitsluitingen daarop;
  • uw rechten en plichten;
  • de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.

Rechtszaak;

Tijdens een rechtszaak legt u uw juridische probleem voor aan een rechter. Dit kost geld. Denk aan de kosten voor het horen van getuigen. Of de proceskosten waarvan de rechter vindt dat u die moet betalen. Een rechtsbijstandsverzekeraar vergoedt dit soort kosten. Ook de kosten voor het inschakelen van een (externe) advocaat worden vergoed. Hieraan zit vaak wel een maximum. Dat leest u op het polis blad of in de polisvoorwaarden.

Verbond van Verzekeraars;

Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt.

Verlenging van uw verzekering;

Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt voor verzekeraars over het verlengen van verzekeringen. Wanneer uw verzekering voor de eerste keer met een jaar wordt verlengd, dan laat de verzekeraar u weten dat u de verzekering op ieder moment kunt opzeggen. U heeft dan een opzegtermijn van maximaal een maand.

Langer dan een jaar;

Wilt u uw verzekering voor langer dan een jaar afsluiten of verlengen? Dan moet u hiervoor een extra handtekening zetten. U kunt de verzekering dan niet zomaar eerder opzeggen. U bent dan gebonden aan een bepaalde afgesproken contractstermijn.

Wachttijd;

De wachttijd is de periode van een aantal maanden vanaf het moment waarop de verzekering is ingegaan. Problemen die binnen deze periode ontstaan, zijn niet verzekerd. De periode van de wachttijd verschilt per verzekeraar. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden.

Interesse in een Rechtsbijstandverzekering?

We staan u graag te woord met professioneel en persoonlijk advies. Hoe kunnen wij u helpen?

Ik wil persoonlijk advies Ik wil meer informatie Ik heb een vraag