085 - 401 95 52

10Trefwoordenlijst aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheid

U bent aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door iets wat u heeft gedaan. U bent ook aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is doordat u niets heeft gedaan, terwijl u wel wat had moeten doen. U kunt ook aansprakelijk zijn voor schade die wordt veroorzaakt door een huisdier waarvan u eigenaar bent of een kind waarvan u ouder bent. Dit staat in de wet.

Aansprakelijkheidsverzekering werkgever

Wanneer u aan het werk bent, kan uw werkgever voor u een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Deze verzekering dekt aansprakelijkheid voor schade die u veroorzaakt tijdens uw werk.

Bereddingskosten

Soms is het nodig om direct bij of na een gebeurtenis kosten te maken. Om zo schade te verminderen. Of om schade die dreigt te ontstaan, te voorkomen. Dat noemen we bereddingskosten.

Eigen risico

U spreekt met uw verzekeraar af dat u een bepaald bedrag van de schade zelf betaalt. Dat is uw eigen risico.

Expert

Een expert beoordeelt de schade die is ontstaan. Ook stelt hij de hoogte van de schade vast. Dat kan schade aan spullen of mensen hun gezondheid zijn. Zo beoordeelt een schade-expert de schade aan een auto of een huis. Beoordeelt en adviseert een arts over het letsel van een slachtoffer. En een arbeidsdeskundige kijkt onder andere naar de gevolgen van het letsel als iemand door een ongeluk niet of nog maar gedeeltelijk kan werken.

Gedragscode Behandeling Letselschade

In de Gedragscode Behandeling Letselschade staat precies hoe een verzekeraar bij letselschade moet handelen. Een van de belangrijkste onderdelen is de tijd die de afhandeling mag duren. Maar ook de manier waarop de verzekeraar de verschillende partijen betrokken houdt in het proces.

De gedragscode

Dit is een belangrijke regel. De verzekeraar moet zich hieraan houden. Kijk voor meer informatie over de gedragscode op www.letselcode.nl. Huren of lenen Het kan dan gebeuren dat u spullen die u leent, huurt of voor iemand bewaart, beschadigt en dat u hiervoor aansprakelijk bent. Lijkt het alsof het uw eigen spullen zijn? In dat geval vergoedt de verzekeraar de schade misschien niet. Eigen spullen zijn namelijk niet verzekerd.

Letselschade

Letselschade is schade aan mensen en hun gezondheid. Ook de gevolgen van letselschade vallen hieronder. Zoals langdurig verlies van inkomen doordat iemand niet kan werken door het ongeluk. Wanneer iemand letselschade heeft, kunnen de kosten flink oplopen. Ook is het belangrijk zorgvuldig om te gaan met de slachtoffers en nabestaanden.

Materiële schade

Materiële schade is schade aan of verlies van spullen. Denk aan schade aan kleding, een huis of een de fiets. Ook de gevolgen van materiële schade vallen hieronder. Zoals de huurkosten van een vervangende auto.

Opzet Schade

die opzettelijk wordt veroorzaakt door een verzekerde, is niet verzekerd. Opzettelijk betekent dat iemand iets expres doet of juist niet doet. De gevolgen hiervan interesseren hem niet.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

  • de premie;
  • eigen risico’s;
  • de verzekerde risico’s;
  • de uitsluitingen daarop;
  • uw rechten en plichten;
  • de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt.

Verlenging van uw verzekering

Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt voor verzekeraars over het verlengen van verzekeringen. Wanneer uw verzekering voor de eerste keer met een jaar wordt verlengd, dan laat de verzekeraar u weten dat u de verzekering op ieder moment kunt opzeggen. U heeft dan een opzegtermijn van maximaal een maand.

Langer dan een jaar

Wilt u uw verzekering voor langer dan een jaar afsluiten of verlengen? Dan moet u hiervoor een extra handtekening zetten. U kunt de verzekering dan niet zomaar eerder opzeggen. U bent dan gebonden aan een bepaalde afgesproken contractstermijn.

Interesse in een Aansprakelijkheidsverzekering?

We staan u graag te woord met professioneel en persoonlijk advies. Hoe kunnen wij u helpen?

Ik wil persoonlijk advies Ik wil meer informatie Ik heb een vraag

Call Now Button