085 - 401 95 52

10Beroepsaansprakelijkheidverzekering

Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten (nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen, verkeerde handelingen, etc.) van zelfstandigen of ondernemingen bij de uitoefening van onafhankelijke beroepsmatige activiteiten. In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit zuivere vermogensschade en soms ook personen- en zaakschade van opdrachtgevers en derden.

Daarnaast biedt deze verzekering dekking voor kosten van verweer (proceskosten en kosten van juridische bijstand), wettelijke rente, bereddingskosten en ondersteuning bij de verdediging van uw belangen, ongeacht of de schadeclaim gerechtvaardigd is. Naast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is ook het sluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor zaak- en personenschade welke niet het directe gevolg zijn van de uitoefening van beroepsmatige activiteiten, maar waarvoor u wel aansprakelijk bent.

Waarom hebt u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Maatschappelijke en economische tendensen (zoals toename van het aantal juridische procedures, ingewikkelde opdrachten en concurrentie) hebben ondernemingen steeds kwetsbaarder gemaakt voor de specifieke risico’s die aan de uitoefening van een beroep of zakelijke activiteit verbonden zijn. Voorbeelden van zulke risico’s zijn het geven van verkeerde adviezen, het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie en het (onopzettelijk) schenden van intellectuele eigendomsrechten.

Al deze risico’s kunnen verstrekkende gevolgen hebben in de vorm van hoge juridische kosten, schadeclaims en reputatieschade. Deze gevolgen kunnen de continuïteit van uw onderneming bedreigen. Aanvullende redenen voor het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunnen zijn dat uw opdrachtgevers (zoals o.a. overheden) of bemiddelingsbureaus een verzekering verplicht stellen. Tevens geeft een verzekering uw onderneming een professionele uitstraling en kan een verzekering door uw branche- of beroepsvereniging (EU-Dienstenrichtlijn) als voorwaarde voor lidmaatschap worden gesteld.

Beroepsaansprakelijkheidverzekeringen

Schadefilosofie bij schade merkt u pas hoe belangrijk het is om goed verzekerd te zijn. Wanneer u geconfronteerd wordt met een schadeclaim zien wij toe op een voorspoedige en deskundige afhandeling. Eventuele specialistische verzekeringen voor zelfstandigen, ondernemingen en vermogende particulieren zijn mogelijk. Enkele voorbeelden zijn het verzekeren van kunst, kostbaarheden, inboedel en opstal en beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid.

Interesse in een Beroepsaansprakelijkheidverzekering?

We staan u graag te woord met professioneel en persoonlijk advies. Hoe kunnen wij u helpen?

Ik wil persoonlijk advies Ik wil meer informatie Ik heb een vraag

Call Now Button