085 - 401 95 52

10Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar?

Aansprakelijkheidsverzekering

De verzekeraar handelt schade af Nadat u schade heeft gemeld, regelt de verzekeraar zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Dat doet hij met de persoon bij wie u schade heeft veroorzaakt, het is daarbij belangrijk dat;

1: de verzekeraar de toedracht en de omvang van de schade goed kan beoordelen. Daarvoor kan hij een expert inschakelen.

Het proces om letselschade af te handelen, is vaak complexer en gevoeliger dan bij materiële schade. Daarom zijn hiervoor regels opgesteld: de Gedragscode Behandeling Letselschade. Verzekeraars houden zich bij letselschadebehandeling aan deze gedragscode.

De verzekeraar informeert u over veranderingen Tijdens de looptijd van de verzekering kunnen bepaalde zaken veranderen. Zowel bij u als bij de verzekeraar. Het kan bijvoorbeeld gaan om … … uitbreiding of beperking van de dekking; … aanpassing van de premie; … verlenging van uw verzekering. U kunt erop rekenen dat de verzekeraar u op de hoogte houdt van veranderingen die voor u belangrijk zijn.

Heeft u uw probleem gemeld bij de verzekeraar? Dan laat hij u zo snel mogelijk weten of … … uw probleem onder de dekking van de verzekering valt; uw zaak een redelijke kans van slagen heeft.
Is dit het geval, dan probeert de verzekeraar zo snel mogelijk de juridische problemen te regelen. Dat doet hij met de personen of organisatie waarmee u problemen heeft. Als het nodig is, gaat de rechtsbijstandsverzekeraar voor u naar de rechter. Als daarbij hulp nodig is van andere deskundigen, dan bent u daarvoor ook verzekerd. De verzekeraar biedt verschillende dekkingen Een verzekeraar kan verschillende rechtsbijstandverzekeringen aanbieden tegen verschillende voorwaarden en premies. Ook kan de rechtsbijstandverzekering bestaan uit verschillende modules. U kunt zelf kiezen tegen welke problemen u verzekerd wilt zijn.

Niet eens?

Bent u het niet eens met de verzekeraar over de behandeling van uw juridische probleem? Dan kunt u gebruikmaken van de geschillenregeling. De verzekeraar informeert u over veranderingen tijdens de looptijd van de verzekering kunnen bepaalde zaken veranderen. Zowel bij u als bij de verzekeraar. Het kan bijvoorbeeld gaan om uitbreiding of beperking van de dekking; aanpassing van de premie; verlenging van uw verzekering. U kunt erop rekenen dat de verzekeraar u op de hoogte houdt van veranderingen die voor u belangrijk zijn.

2: Om ervoor te zorgen dat zijn organisatie en de mensen met wie hij werkt, maximaal deskundig en servicegericht zijn. Zodat zij geconcentreerd en uiterst zorgvuldig met uw verzekeringsvragen en persoonlijke informatie omgaan; om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.


Rechtsbijstandverzekering

De verzekeraar biedt u juridische bijstand Wanneer u juridische problemen heeft, is het prettig dat een deskundige u daarin kan bijstaan. De medewerkers van de rechtsbijstandsverzekeraar kunnen u dan helpen. De verzekeraar kan de uitvoering van de rechtshulp ook overdragen aan medewerkers van een onafhankelijke organisatie. Dan staan zij u bij.


Opstalverzekering

De verzekeraar handelt schade af Nadat u schade heeft gemeld, regelt de verzekeraar met u zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Het is daarbij belangrijk dat de verzekeraar de toedracht en de omvang van de schade goed kan beoordelen. Daarvoor kan hij een expert inschakelen. U kunt er dan ook voor kiezen zelf een eigen expert naar de schade te laten kijken. Dat heet contra-expertise.

Wanneer u schade heeft, kan de verzekeraar u een bedrag betalen als schadevergoeding of hij kan een gespecialiseerd bedrijf opdracht geven de schade te laten herstellen. In de polisvoorwaarden van de verzekeraar leest u precies hoe dit is geregeld.

De verzekeraar informeert u over veranderingen Tijdens de looptijd van de verzekering kunnen bepaalde zaken veranderen. Zowel bij u als bij de verzekeraar. Het kan bijvoorbeeld gaan om … … uitbreiding of beperking van de dekking; … aanpassing van de premie; … verlenging van uw verzekering.

U kunt erop rekenen dat de verzekeraar u op de hoogte houdt van veranderingen die voor u belangrijk zijn.


Inboedelverzekering

De verzekeraar handelt schade af Nadat u schade heeft gemeld, regelt de verzekeraar met u zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Het is daarbij belangrijk dat de verzekeraar de toedracht en de omvang van de schade goed kan beoordelen. Daarvoor kan hij een expert inschakelen. U kunt er dan ook voor kiezen zelf een eigen expert naar de schade te laten kijken. Dat heet contra-expertise.

De schadevergoeding stelt de expert vast op basis van nieuwwaarde of dagwaarde van het beschadigde object. Bij vergoeding van de dagwaarde gebruikt de verzekeraar een afschrijvingspercentage.

Direct geregeld: Soms herstelt een gespecialiseerd bedrijf ter plekke de schade. Dat doet het bedrijf in opdracht van de verzekeraar. In de polisvoorwaarden van de verzekeraar leest u precies hoe dit is geregeld.

De verzekeraar informeert u over veranderingen Tijdens de looptijd van de verzekering kunnen bepaalde zaken veranderen. Zowel bij u als bij de verzekeraar. Het kan bijvoorbeeld gaan om … … uitbreiding of beperking van de dekking; … aanpassing van de premie; … verlenging van uw verzekering. U kunt erop rekenen dat de verzekeraar u op de hoogte houdt van veranderingen die voor u belangrijk zijn.

Call Now Button